POS UN 2017

POS UN tahun 2017 merupakan dasar dan acuan dalam penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Agama Katolik/Sekolah Menengah Teologi Kristen, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C Tahun Pelajaran 2016/2017.

POS UN 2017 Download

Kafi Muslihuddin
Kafi Muslihuddin semangat tinggi, berusaha keras, dan berdoa dengan sungguh itulah yang ada dalam hidupku..

Post a Comment for "POS UN 2017"